אבני אסטרטגיה

מפוטנציאל למימוש

תמחור

תמחור

תמחור השירותים והמוצרים שמציע הארגון – זוהי סוגיה אסטרטגית מהמעלה הראשונה. ארגון חייב להגדיר את שוק  שבו הוא רוצה לפעול: האם בשוק שמתחרה על בידול באמצעות מחיר? באמצעות איכות? באמצעות מהירות תגובה? ברמת שירות גבוהה? באמצעות מיתוג? האם המוצרים או השירותים המוצעים פונים למספר פלחים וסגמנטים. האם הפנייה היא לשוק הנישתי היוקרתי? האם להמונים? האם מדובר במוצר צריכה בסיסי? וכן אלה.

מכיוון שמדובר בשאלות אסטרטגיות, הרי שארגון חייב להתוות לעצמו את המטרות והיעדים ורק אחר כך לתמחר את המוצר או את השירות. ללא כל ספק, המטרה היא לתמחר את המוצרים או את השירותים כך שהם יביאו לארגון מקסימום תועלת בטווח הקצר והבינוני. בד בבד חשוב להבין כי המציאות היא דינאמית – שווקים חדשים נולדים כל הזמן, העדפות הצרכנים משתנות, נכנסים מתחרים לזירה, הטכנולוגיה משתנה, התשומות מתייקרות, חלים שינויים מקרו-כלכליים. ולכן גם אם כבר הוגדרה מדיניות התמחיר, הרי שהיא חייבת להשתנות בהתאם לדינאמיקה במציאות כך שתוכל להמשיך ולתמוך באסטרטגיה הארגונית.

החלטות אסטרטגיות הקשורות בתמחיר משפיעות על מדיניות ההשקעות של הארגון, על החלטה בדבר הוצאת עבודות למיקור חוץ או המשך ייצור in-house, על ביטול קווי מוצר או כניסה לשווקים חדשים וכן הלאה.

 

כיצד AVNI אסטרטגיה מסייעת?

  • נסייע בתהליך בניית האסטרטגיה להמחרת המוצרים או השירותים של הארגון
  • נסייע ביצירת שפה אחידה בין כל ממשקי הארגון כולל כספים, שיווק, תפעול, פיתוח וההנהלה הבכירה
  • נסייע בבניית מנגנון לשיפור מתמיד לתמחור מיטבי

 

Post navigation