אבני אסטרטגיה

מפוטנציאל למימוש

שיפור תהליכים עסקיים

שיפור תהליכים עסקיים

תהליך עסקי משמעותו הדרך בה מנהל הארגון פעולות שנועדו לייצר ערך ללקוח. על פי רוב פעולות אלה הן שילוב של זרימת העבודה (workflow), של אנשים ושל מערכות ואיכות הביצוע של פעולות אלה תכתיב במידה רבה את יכולתו של הארגון לעמוד ביעדיו.

מכיוון שהמציאות העסקית דינאמית, יש לשוב ולבחון, פעם אחר פעם, את יעילותו של התהליך העסקי ואת הצלחתו להשיג את מטרות הארגון ובמידת הצורך לשנות או לשפר רכיבים בתהליך או, לעיתים, אף את התהליך כולו.

ברור, אם כן, כי תהליך עסקי לא רק שהוא חייב להיות מנוהל ומבוקר כל העת, יש להתייחס אליו כאל פרויקט מתמשך:

  • ראשית יש להגדיר את יעדיו: לברר את מי אנחנו משרתים, מי הלקוחות שלנו ומה הציפיות והצרכים שלהם.
  • לתכנן אותו כהלכה: מה ניתן לעשות כדי לתת מענה טוב יותר ללקוחות ומהי הדרך להמשיך ולהשתפר. לבחון את המשאבים (אנשים, מערכות, מכונות) המעורבים בתהליך ואת האילוצים הנכפים עליו.
  • להוציאו לפועל: לתעד את הפעולות האוטומטיות והלא אוטומטיות שנעשות במסגרתו ולבצע בקרה ומדידה כך שהארגון יוכל לעמוד באסטרטגיה שהתווה.  אין ספק כי להחלטה על אופן ביצוע התהליך, יש בכוחה להשפיע על המבנה הארגוני, על התפקידים בארגון ועל תחומי אחריות וכן על מדדי הביצוע. בכל מקרה מומלץ למצוא את הדרך לנצל ולמצות את המשאבים הקיימים ובמקביל לבחון דרכים חדשות להתחדש ולהתפתח.

כיצד AVNI אסטרטגיה מסייעת?

נעזור לזהות את היעדים והמטרות הארגוניות, נסייע בתיעוד התהליכים העסקיים העיקריים ששיפור שלהם ישמש כמאיץ ערך ארגוני, נגבש תוכנית אסטרטגית לשיפור וטיוב התהליך, נלווה את הטמעת התהליך בארגון, את תהליכי הניהול והבקרה עליו וכן את מדדי הביצוע.

Post navigation