אבני אסטרטגיה

מפוטנציאל למימוש

ניהול שינוי

ניהול שינוי

אימוץ מדיניות של שינויים היא חיונית כדי לשרוד. השינויים הם תכופים וחלים על כל היבט שעוטף את הארגון. לעיתים שינוי נובע מתוך הארגון פנימה:

 • בשל חשיבה יצירתית של אנשים
 • בעקבות שינויים באסטרטגיה העסקית
 • בשל דרישות ההנהלה ובעלי המניות

ולעיתים ניכפה בשל אירועים חיצוניים:

 • החל משינויים רגולטורים: תקנות רגולטוריות חדשות, שינויים במדיניות המוניטרית, היבטי מיסוי, שערי מטבע, תקנות החלות על ייבוא וייצוא, על שימוש במשאבי טבע ועוד.
 • שינויים שחלים בזירת הפעילות של הארגון: כניסה של מתחרים חדשים, מיזוגים ורכישות, לקוחות חדשים, טכנולוגיות חדשות, חומרי גלם חדשים, ערוצי הפצה חדשים.
 • ועד לשינויים בהעדפות הלקוחות: המחייבים את היצרנים ואת נותני השירותים לשנות את תמהיל המוצרים והשירותים, לשנות את המחיר, האריזה, חווית השימוש, הנגישות וכן הלאה.

בין אם השינוי הנדרש הוא שינוי מבני, שינוי פרסונאלי, שינוי אסטרטגי או שינוי טכנולוגי, שינוי כפוי או יזום, דבר אחד הוא ודאי – כל השינויים הללו מחייבים הערכות, התאמה והסתגלות הן ברמה הארגונית והן ברמה האישית. על מנת להיערך נכון, להתאים את הפתרון ולהסתגל אל השינוי – יש צורך במנגנון ניהולי מתאים.

בכל שינוי נרצה לדעת מה המטרות שלו והאם השגת השינוי תשמש כמאיץ ערך לארגון.

כיצד AVNI אסטרטגיה מסייעת?

 • נעזור לארגון להגדיר את השינוי הנדרש, תכולתו, היקפו ומטרתו.
 • נסייע בהגדרת אסטרטגיית הביצוע של השינוי
 • נעזור לארגון להיערך לקראת השינוי באמצעות שיתוף בעלי העניין, הגדרת אבני דרך ומדדי ביצוע
 • נסייע בבניית תוכנית הטמעה וכן בבניית תהליכי פיקוח ובקרה על השינוי המבוצע
 • נעזור לארגון בבניית מדיניות ארגונית כוללת לניהול שינויים.

Post navigation