אבני אסטרטגיה

מפוטנציאל למימוש

מדדי ביצוע (KPI)

מדדי ביצוע (KPI)

מדדי ביצוע מאפשרים להנהלה לתרגם את מטרותיה לפעולות אופרטיביות. הם כלי שמאפשר להביא לשיפור ערך החברה, לבקר ולטייב את פעולותיה ולהחליט על כיווני פעולה עתידיים.

באמצעות המדדים,  הארגון יכול לעקוב אחר הקשר שבין ההחלטות המתקבלות לפעולות שמתבצעות ולהשפעתן על התפוקה, ההוצאות התפעוליות ועל הרווח. ארגון שאינו מודד את עצמו כמוהו כאוניה שאיבדה את המצפן, מאבד מהר את יכולת השליטה והבקרה והעמידה ביעדים.

בחירה במדדי ביצוע צריכה אמנם להתאים לתחום פעילותו של הארגון ולצרכיו, אך על המדדים להיות גלובאלים, כלומר שתומכים במטרת הארגון – להשביח את ערכו היום ובעתיד  – והם אינם מייצרים אופטימום מקומי. דוגמה לאופטימום מקומי הוא מדד הבוחן את גידול המכירות של מוצר מסוים בעקבות פעילות שיווקית, אך אינו מביא בחשבון את שחיקת הרווחיות.  או מדד הבוחן את צמצום מספר הלקוחות הנוטשים למרות שחלקם אינם פעילים. מדדים שמייצרים אופטימום מקומי עלולים למנוע מהארגון להשביח את ערכו לאורך זמן.

מדדים גלובאליים צריכים לעמוד במספר עקרונות:

איסוף הנתונים לגביהם קל ופשוט

עליהם להיות קלים ופשוטים למדידה

תחומים בזמן

לעמוד במבחן הגלובאליות – כלומר להראות קשר בינם ובין השבחת הארגון בכללותו.

גולדראט, אבי תורת האילוצים, ורונן אבי תורת הניהול הממוקד ניסחו שישה מדדי ביצוע גלובאלים גנריים:

  •         תפוקה
  •         הוצאות תפעוליות
  •         מלאי
  •         זמן תגובה
  •         איכות
  •         עמידה בלוחות זמנים

כאשר מודדים, יש להשוות בין הפעילות שנמדדה לבין היעד, ולבצע הערכה של הסטיות מן היעד. חריגה מינימאלית או מקסימאלית מעידה כי קיימת בעיה שמחייבת התערבות. בעצם נרצה לשאול את עצמנו האם תיקון הסטייה תשפר את כלל ביצועי הארגון. אם התשובה היא חיובית אזי ההתערבות מתחייבת.

 

כיצד AVNI אסטרטגיה מסייעת?

נעזור לארגון לאתר את בעיות השורש המונעות ממנו להשיג את יעדיו וכן כישורי הליבה שמייצרים לארגון יתרון תחרותי. כמו כן נעזור לארגון במדידה של התהליכים המרכזיים שלו אשר השיפור בהם ישמש כמאיץ ערך.

Post navigation